Asiakasmaksut

Terveydenhuollon palveluista 1.1.2022 perittävät maksut

Maksukatto on 692 € kalenterivuodessa vuoden 2022 loppuun asti.
Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä, sen jälkeen maksua ei peritä saman kalenterivuoden sisällä.

Avosairaanhoidon käyntimaksua ei peritä seuraavilta ryhmiltä: alle 18-vuotiaat, täyttä kansaneläkettä saavat, valtion maksaman laskennallisen korvauksen piirissä olevat pakolaiset, päätoimiset opiskelijat, takuueläkettä saavat, eläketukea saavat, työttömyysturvan peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai kotoutumistukea saavat, Espoon veteraanipalveluihin oikeutetut ryhmät sekä varusmiehet ja siviilipalvelusmiehet.

Avoterveydenhuollon asiakaskasmaksut

Avoterveydenhuollon asiakasmaksut laskuttaa Espoon kaupunki.

• Käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä lääkärillä 16,40 €
• Lääkärin todistus ja lausunto 50,80 €
• Ajokorttitodistus 61,00 €
• Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika 50,80 €

Käynnit terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien vastaanotoilla ovat maksuttomia. Mikäli hoitajan vastaanottokäynnin yhteydessä tarvitaan lääkärin arvio, käynnistä peritään maksu yllä olevien periaatteiden mukaisesti.

Tutustu tarkemmin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin Espoon kaupungin verkkosivuilta.