Asiakasmaksut

Terveydenhuollon palveluista 1.1.2020 perittävät maksut

Maksukatto on 683 € kalenterivuodessa vuoden 2020 loppuun asti.
Käyntimaksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä, sen jälkeen maksua ei peritä saman kalenterivuoden sisällä.

Avosairaanhoidon käyntimaksua ei peritä sotiemme veteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.

Avoterveydenhuollon asiakaskasmaksut

Avoterveydenhuollon asiakasmaksut laskuttaa Jyväskylän kaupunki.

• Käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä lääkärillä 20,60 €
• Käyntimaksu kolmelta ensimmäiseltä käynniltä hoitajalla 11,40 € (Hoitajakäynnistä peritään maksu, kun käynti johtuu sairauden hoidosta. Jos sairaanhoitajakäynti johtaa välittömään suunnittelemattomaan lääkärikäyntiin, peritään maksu vain lääkärikäynnistä.)
• Lääkärin todistus ja lausunto 50,80 €
• Ajokorttitodistus 61,00 €
• Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika 50,80 €